18/01/2010

Mediterrane Middag – Macht en waarden in het Middellandse Zeegebied: Tijd voor een EU-Strategie

De eerste Mediterrane Middag in 2010 had het genoegen om Professor Sven Biscop, directeur van Veiligheid en Global Governance Programme van het Egmont Instituut, te ontvangen. Hij schetste de Europese veiligheidsstrategie en de kenmerken ervan in de Mediterrane Zee. Tussen stabiliseren op een korte termijn en de oprichting van democratieën op een lange termijn, de Mediterrane strategie van de Europese Unie lijkt vaak onduidelijk.

Het publiek stelde vragen aan de professor over verschillende onderwerpen, zoals toetreding van Turkije in de EU, de vernieuwingen na het Verdrag van Lissabon of het beleid van dubbele normen van EU in de Mediterrane.

The first Midi de la Méditerranée in 2010 has had the pleasure to receive Professor Sven Biscop, Director of Security and Global Governance Program at the Institute Egmont. He outlined the European Security Strategy and the features that arose in the Mediterranean. Between a short-term stabilization and the establishment of democracies in the long term, the Mediterranean Strategy of the European Union often seems unclear.

The audience then asked the Professor on various subjects such as the entry of Turkey into the EU, the innovations introduced by the Treaty of Lisbon or the double standards policy often complained to the EU.

See Notes.