26/02/2013

Voor de Projectoproepen

ALF_logo_2012 ok

De leden van de nationale netwerken van de Anna Lindh Stichting zijn uitgenodigd voorstellen in te dienen voor de Projectoproepen 2013

Deze oproep beoogt projecten te ondersteunen die de mobilisering en versterking van de burgersamenleving promoot, ter wille van inclusie en burgerschap in lijn met de 4D strategie van de ALS. Deze strategie beschouwt interculturele dialoog als een factor om de burgersamenleving te mobiliseren, diversiteit te waarderen, de deelname van de samenleving promoten in het uitbouwen van open en pluralistische democratieën, en inclusieve en duurzame menselijke ontwikkeling bevorderen.

Deze oproep is open voor leden van één van de ALS netwerken in de 42 Euromed landen, meer bepaald voor leden die voor 15 januari 2013 aanvaard zijn als lid. De uiterste datum om zich kandidaat te stellen is 15 april 2013.

Voor meer informatie kunt u de handleiding downloaden: http://www.annalindhgrants.org/guidelines.