‘Egyptische vrouwen op straat tegen Morsi’, ‘Avondklok na onrust in Tunesië’, ‘Demonstranten gedood bij Amerikaanse ambassade Jemen’. Soms, als wij ‘s ochtends door de krant bladeren, vragen wij ons af: hoe zou het nog met de Arabische Lente zijn? Twee jaar na de revoltes in het Midden-Oosten en Noord-Afrika maken Sami Zemni en zijn team van specialisten een balans op. Wat waren de oorzaken en de oorsprong van die opstanden? Welke rol speelden zittende aristocraten, islamisten en westerlingen? Waren de nieuwe sociale media werkelijk de blaasbalg die de vonk van de verontwaardiging aanwakkerden? En heeft dat protest eigenlijk iets structureels veranderd? Het Midden-Oosten. The times they are a-changin’ is het eerste grondige Nederlandstalig overzicht dat voorbij oppervlakkigheden en algemeenheden wandelt, en ook nog eens de hele regio bestrijkt, van Egypte en Tunesië tot Marokko, Libië, Syrië, Libanon, Palestina, Jemen, Jordanië, Irak, Bahrein en Israël. Daar bestaat een woord voor: een standaardwerk.

 

Benyaich Islam en radicalisme bij Marokkanen in BrusselMet zijn omvangrijke islamitische populatie, waarvan de meerderheid van Marokkaanse afkomst is, is Brussel uitgegroeid tot de hoofdstad van de islam in Europa. Wie zijn deze Brusselse moslims en hoe beleven zij de islam? Is Brussel een laboratorium voor het islamisme in continentaal Europa? De invloed van de Europese Moslimbroeders is in elk geval onmiskenbaar, de sjiitisering neemt toe. Maar vooral: de roep om een beleving van een ‘zuivere islam’, een letterlijke interpretatie van de leer en een terugkeer naar de levenswijze van de profeet Mohammed, is nooit sterker geweest. De islamiseringspolitiek van de Golfstaten speelt daarbij een doorslaggevende rol …

Dit boek komt geen moment te vroeg. Het biedt een uitzonderlijke en indringende kijk op islam en radicalisering onder Marokkaanse Brusselaars.

 

Het Midden-Oosten, The times they are a-changin’, Sami Zemni, 2013midden oosten kaft_def.indd

‘Egyptische vrouwen op straat tegen Morsi’, ‘Avondklok na onrust in Tunesië’, ‘Demonstranten gedood bij Amerikaanse ambassade Jemen’. Soms, als wij ‘s ochtends door de krant bladeren, vragen wij ons af: hoe zou het nog met de Arabische Lente zijn? Twee jaar na de revoltes in het Midden-Oosten en Noord-Afrika maken Sami Zemni en zijn team van specialisten een balans op. Wat waren de oorzaken en de oorsprong van die opstanden? Welke rol speelden zittende aristocraten, islamisten en westerlingen? Waren de nieuwe sociale media werkelijk de blaasbalg die de vonk van de verontwaardiging aanwakkerden? En heeft dat protest eigenlijk iets structureels veranderd? Het Midden-Oosten. The times they are a-changin’ is het eerste grondige Nederlandstalig overzicht dat voorbij oppervlakkigheden en algemeenheden wandelt, en ook nog eens de hele regio bestrijkt, van Egypte en Tunesië tot Marokko, Libië, Syrië, Libanon, Palestina, Jemen, Jordanië, Irak, Bahrein en Israël. Daar bestaat een woord voor: een standaardwerk.

 

European Union foreign ministers have agreed to list the military wing of Lebanese militant group Hezbollah as a terrorist organisation.The move required the agreement of all 28 of the EU’s member states.

More than 100,000 people have now been killed in more than two years of conflict in Syria, UN chief Ban Ki-moon said, as he appealed for new efforts to convene a peace conference.Ban on Thursday called on the Syrian government and opposition to halt the violence, saying it was « imperative to have a peace conference in Geneva as soon as possible ».The secretary-general spoke before talks with US Secretary of State John Kerry, who stood nearby.

The Tunisian authorities must deliver justice to stem a worrying tide of political violence, Amnesty International said after Mohamed Brahmi was shot dead outside his home in Tunis today.

Tunisia’s main trade union federation (UGTT) called for a general strike, Friday, July 26, after the assassination of opposition member (left wing) ,Mohamed Brahmi shot on Thursday near Tunis.

The Egyptian army has warned it will use force against any group resorting to violence during rival rallies planned for Friday.Army chief Gen Abdel Fattah al-Sisi has called on people to take to the streets to give the military a mandate to confront « terrorism ».Supporters of ousted President Mohammed Morsi are also expected to demonstrate to demand his reinstatement.

In Egypt, a country that is terribly polarised and dangerously tense, facts get in the way.Each side claims their own truths and denies the legitimacy of others, dismissing them as fanatics or sell-outs. The Egyptian parties are busy demonising each other and in the process are turning the dream of better governance into a nightmare of horror and violence.

 

 

 

Edito du « Monde ». C’est une posture un peu paradoxale : paralysée en Syrie, l’Europe décide de frapper la branche armée du parti libanais Hezbollah, l’une des principales forces politiques du pays du Cèdre. Comme si une mesure concernant le Liban compensait l’absence de politique en Syrie…

Alors que des combats d’une extrême violence se déroulent jeudi 25 juillet à Homs, une ONG syrienne avance que plus de 2 000 personnes sont mortes depuis le début du ramadan, le 10 juillet. Pour la première fois, l’ONU avance un bilan dépassant les 100 000 morts.

L’Egypte devait être vendredi le théâtre de manifestations rivales entre partisans et opposants de Mohamed Morsi, tandis que le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a appelé jeudi l’armée égyptienne à libérer le président islamiste destitué et d’autres dirigeants des Frères musulmans.

Les autorités tunisiennes doivent imposer la justice face à une inquiétante vague de violence politique, a déclaré Amnesty International après l’assassinat de Mohamed Brahmi devant chez lui jeudi 25 juillet.

La principale centrale syndicale tunisienne (UGTT) a appelé à la grève générale, vendredi 26 juillet, après l’assassinat du député de l’opposition de gaucheMohamed Brahmi, abattu jeudi près de Tunis.

 

 

 

 

 

 

Door Habib Kazdaghli, professor hedendaagse geschiedenis en Decaan van de Faculteit Letteren, Kunsten en Humane Wetenschappen van de Manouba universiteit.

Zeven lange maanden zijn er verstreken tussen de verschijningsdatum van de eerste teksten die de kronieken vormen van mijn vriend en collega Habib Mellakh (5 december 2011) en de tekst die werd geschreven op 5 juli 2012, na mijn eerste verschijning voor de rechtbank van eerste aanleg van La Manouba. Deze “Kronieken van Manoubistan” trachten namelijk de episodes te reconstrueren van een vreemd feuilleton waarvan men denkt dat die uit een ander tijdperk dateert, maar de feiten zijn weldegelijk wat ze zijn, je kunt er niet omheen. Ze vormen, laten we hopen, perverse fenomenen in de context van een postrevolutionair Tunesië. De gebeurtenissen speelden zich af aan de faculteit Letteren van Manouba, op slechts vier kilometer van de hoofdzetel van de Nationale Grondwetgevende Vergadering grondwetgevende, die sinds de verkiezingen van 23 oktober 2011 alle gezagsorganen omvat en waar men bezig is over de toekomst van Tunesië te beslissen.

De teksten die tijdens die maanden geschreven zijn door mijn collega en vriend Habib Mellakh en die vandaag de dag geredigeerd werden door een belangrijke partner van onze faculteit, de uitgeverij Cérès, waren in het begin alleen maar bedoeld als informatiebron die het standpunt van de docenten wilde weergeven over dat wat er gebeurde in hun eigen instituut. De faculteit was sinds het de ochtend van 28 november 2012 het onderwerp was geworden van een salafistische verovering (ghazoua). Daarna werd de centrale administratie bezet door personen, voornamelijk van buiten de faculteit en de academische wereld. Naargelang de weken en maanden vorderden, transformeerden deze teksten zich echter in een waar dagboek van strijd, verzet, verdediging van de academische waarden, dat niet alleen heeft gediend om het vuur te blijven aanwakkeren om de professoren van La Manouba te mobiliseren voor hun doelen, maar dat ook heeft dienstgedaan als een link tussen iedereen die, in Tunesië en over heel de wereld, hun sympathie, steun en solidariteit hebben betuigd.

Deze kronieken werden een informatiebulletin waarin de strijdmomenten waaraan de faculteit van La Manouba onderworpen was door personen die langzaamaan niet alleen een gevaar bleken te zijn voor onze universiteit, maar ook vijanden werden van het verlichte Tunesië en van de moderniteit. De gebeurtenissen die ons land tijdens 2012 gekend heeft, tonen aan dat de faculteit van La Manouba slechts het uitverkoren mikpunt was van een reeks aanvallen tegen de vrijheden. Het bleek dat de personen die gezien waren binnen de muren van onze faculteit dezelfde gevaarlijke onruststokers waren als degenen die aan de faculteit Letteren van Sousse gefilmd waren tijdens de Persepolis-affaire. Ze zetten hun taak verder tijdens de vermaarde sit-in voor de hoofdzetel van de nationale TV, die gericht was tegen de journalisten. En om hun reeks heldendaden helemaal te voltooien, bedreven ze aanvallen tegen de artiesten van het Palais d’El-Abdellia.

De verzamelde teksten vormen de kroniek van een dagelijks verzet van de docenten van La Manouba voor de verdediging van de autonomie van de universiteit, van de universitaire waarden die gedeeld worden met het geheel van de academische wereld, een missie die te beurt valt aan alle universiteiten ter wereld. Het is niet toevallig dat deze strijd een gunstige weerklank vond bij de docenten van andere faculteiten en instituten van Tunesië en ons hun steun heeft opgeleverd net zoals de erg belangrijke steun van onze collega’s van de Europese en Amerikaanse universiteiten en die van de Tunesische burgersamenleving.

Dat de actie van enkele van die verhalen zich niet afspelen in de faculteit van La Manouba, is te verklaren door het feit dat het inquisitoriaal klimaat, dat beschuldigingen van ongodsdienstigheid en strafexpedities toestaat tegen verdedigers van de vrijheden, in heel het land heerst. Het viseert niet alleen de docenten van La Manouba, maar ook hun collega’s in de andere universiteiten, artiesten, journalisten, denkers en schrijvers. Deze verhalen buiten “Manoubistan”, die van deze pagina’s een bundel Tunesische kronieken maken, hebben als verdienste dat ze aantonen dat er in Tunesië andere “Manoubistans” zijn en dat de gebeurtenissen in La Manouba deel uitmaken van een vakkundig uitgevoerde campagne tegen de vrijheden van ons land. Ze tonen ook aan hoezeer dit vrijheid dodende offensief, dat het op onze faculteit gemunt heeft, als doel heeft om het Tunesische modernistische project in gevaar te brengen. Dit project dat geïnitieerd werd door Kheireddine en verder ontwikkeld door de Tunesische nationale beweging en de keuzes van de samenleving, was het resultaat van een nationale consensus sinds de Onafhankelijkheid. Vanuit dat standpunt brengen deze kronieken verslag uit over een pagina in de Tunesische geschiedenis die gekarakteriseerd wordt door de “vervolging” van de Tunesische intelligentia.

Zelfs al plaatsen deze Kronieken van Manoubistan de gebeurtenissen van La Manouba in de algemene context van de aanval tegen de vrijheden tijdens de periode van de tweede democratische transitie, de hoofdbedoeling van de auteur was het publiek in Tunesië en de rest van de wereld te informeren over de standpunten van de docenten van de faculteit en hun calvarietocht te beschrijven. De media slaagden er niet altijd in verslag over uit te brengen ondanks de lovenswaardige inspanningen van de journalisten die niet meer wisten welke bron ze konden vertrouwen, omdat ze in een wirwar van spectaculaire daden werden meegesleurd die hen duizelig maakte. De opgezweepte en vastberaden aanvallers – meestal van buiten de faculteit – deinsden nergens voor terug om hun sombere taak te volbrengen: van het blokkeren van de departementen, beledigingen tegenover de professoren, fysieke agressie, een sit-in, tot het plaatsen van een internetpagina met als doel de verspreiding van vuilschrijverij tegen professoren, de decaan, de ambtenaren, etc. Iedereen die hun standpunt niet deelde, werd met schaamteloze adjectieven beschreven. In die zin zullen deze kronieken een deel van de herinnering van de faculteit kunnen bewaren. Ze zijn een belangrijke bron voor het schrijven van haar geschiedenis tijdens de periode die volgde op de revolutie van 2011.

Ze werden geschreven in het heetst van de actie en de reacties, met veel passie, zeker en vast, maar kan men een docent, die het grootste deel van zijn carrière gewijd heeft aan onderzoek en onderwijs, verwijten dat hij zijn gehechtheid en liefde voor zijn edel beroep uitdrukt? Hij heeft zich er namelijk zijn hele professionele leven aan gewijd, rotsvast overtuigd dat kennisoverdracht de nobelste missie is in de moderne maatschappij. Mag men een universitair, die zich dertig jaar heeft ingezet binnen de algemene vakbond van het hoger onderwijs en van het wetenschappelijk onderzoek, maar ook binnen de wetenschappelijke instanties van onze faculteit voor de bescherming van de universitaire waarden, de institutionele autonomie en de academische vrijheden, kwalijk nemen dat hij zijn enthousiasme niet in toom kan houden?

Aangezien de feiten die verteld zijn in deze kronieken gerapporteerd werden in de volgorde van hun opeenvolging, vormen ze een getuigenis die tegelijk accuraat en waardevol is. Habib Mellakh was van het begin tot het einde aanwezig bij de strijd die beschreven staat op deze bladzijdes: syndicale algemene vergaderingen, vergaderingen met de decaan, protestacties voor het ministerie van Onderwijs, deelname aan marsen voor de academische en democratische vrijheden. Zelf is hij het slachtoffer geweest van fysieke agressies waardoor hij zelfs naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Dat was het geval op dinsdag 6 december, voor de ingang van de algemene administratie, toen hij een decaan ging helpen die in conflict was geraakt met de sit-in salafisten die hem de toegang tot zijn eigen kantoor hadden verhinderd.

Het relaas voert de acties van personen ten tonele die het meest rechtstreeks betrokken waren bij de gebeurtenissen, de hoofdfiguren van de universitaire wereld: de studenten die met vastberadenheid en passie hebben gestreden om hun universiteit te verdedigen, de docenten die steeds klaarstonden tijdens lange dagen, ambtenaren en arbeiders die voortdurend op de barricaden stonden (die soms de gevolgen van die waakzaamheid aan de lijve ondergingen), een minister van Onderwijs wiens posities meestal gemarkeerd waren door een schrikwekkende ambiguïteit die de agressors alleen nog maar meer aanmoedigde. Een minister die, in plaats van krachtig de universitaire waarden en de fysieke integriteit van zijn collega’s te verdedigen, in een echte procureur veranderde en die hen zelfs de verantwoordelijkheid liet nemen voor de achteruitgang van de situatie, zoals dat het geval was ten tijde van het beruchte interview dat hij gaf begin februari 2012 aan de krant “Al-Akhbar”.

Deze kronieken doen ook het relaas van gevaarlijke feiten: herhaalde aanvallen tegen de autonomie van het onderwijsinstituut, tegen de waardigheid van het beroep van docent, waarvan de missie bijna gelijkgesteld werd aan die van de « profeten ». Ze beschrijven heel precies de ontheiliging van de nationale emblemen zoals dit het geval was voor onze nationale vlag. Deze vlag staat symbool voor een culturele verankering in de mediterrane wereld met zijn rode kleur die voor altijd aan het bloed zal herinneren dat er vergoten is door de daadkrachtige strijders in de strijd voor de bevrijding van Tunesië van het koloniale juk. Zo wordt in de kronieken de teleurstelling beschreven nadat een vaandel losgerukt, verscheurd en op de grond gegooid werd door een schurk die geen enkele band heeft met de faculteit. Deze laatste werd ter plaatse gezonden die ochtend van 7 maart om de ontzettingsoperatie van de decaan te leiden. De operatie veranderde al snel in een aanval tegen de nationale vlag, symbool van de nationale soevereiniteit die na enkele minuten vervangen werd door een lugubere zwarte vlag. Op die manier wilde hij aan de universiteit en aan Tunesië een somber lot voorstellen, maar tot zijn grote verbazing ging er een mooie vrouw, Khaloua, studente aan het departement Frans van de faculteit van La Manouba, op het terras staan om deze bebaarde duistere man uit te dagen met een zeldzame dapperheid en staalharde vastberadenheid om te proberen het nationale profane embleem terug te hijsen.

De kronieken eindigen met een mooie reconstructie van de “van top tot teen op touw gezette affaire”, het verhaal van een decaan die voor de rechter werd gesleept. Dit weerspiegelt de terugkeer naar de praktijken van vroeger waar het gerecht gebruikt wordt om rekeningen te vereffenen met diegenen die men niet kan doen inbinden rond een beleid die hen wordt opgelegd. Zoals de kronieken goed aantonen, vertaalt het proces tegen de decaan een politieke wil om de universiteit in het gareel te laten lopen, een poging om de universitairen te doen zwijgen, net zoals dat werd geprobeerd met de journalisten, de artiesten, kortom: met alle leden van de Tunesische elite.

Het proces werd geopend op 5 juli, in volle hitte, kenmerkend voor het begin van de zomer en de schoolvakanties. De faculteit slaagde erin – dankzij de toewijding van al zijn medewerkers –  de lessen die niet waren kunnen doorgaan ten gevolge van de sluiting van de faculteit te verplaatsen. Hierdoor waren de twee examenperiodes verzekerd en hebben die tot resultaten geleid die illustreren dat de faculteit bij uitstek een plaats is waar kennis vergaard wordt, maar ook waar de vrijheden van de vrouw verdedigd worden aangezien op een totaal van de 587 studenten die een licentie behaalden, er 483 meisjes bij waren en 94 jongens.

Bij wijze van conclusie van deze inleiding kunnen we wel zeggen dat we ervan overtuigd zijn dat de lezer van de kronieken van Habib Mellakh het met ons eens zal zijn dat ze minstens drie verdiensten hebben: ze behoeden een pagina uit de geschiedenis van de faculteit van La Manouba van de vergetelheid, ze tonen aan hoezeer de agressie tegen La Manouba wel degelijk een fase was van een verreikend plan dat een maatschappelijk model wou opleggen aan heel het land door o.a. de Tunesische universiteit in het gareel te laten lopen. Deze kronieken bevestigen tevens dat de verwachtingen die door de Tunesische revolutie werden opgewekt, nog steeds aanwezig zijn en dat ondanks de aanvallen en het geweld, de Tunesische elite effectief in staat is zich te verzetten en geëngageerd is om de sociale verworvenheden van het onafhankelijke Tunesië te verdedigen. De weg is zeker nog lang, men moet waakzaam blijven, en het proces van de decaan zal voortgezet worden. Het vertrouwen in een betere toekomst voor onze faculteit, de vastberadenheid in de strijd voor een modern en democratisch Tunesië moeten echter altijd de verbindende factor zijn van de sterke en vooruitstrevende krachten van dit land. De Tunesische universitairen zullen altijd aanwezig zijn en telkens opnieuw zullen ze verzocht worden om hun steentje bij te dragen in deze strijd.

Tunis, 5 oktober 2012

 

Het Uitwisselingsprogramma voor Burgers biedt stages aan om uitwisseling tussen de organisaties van de burgersamenleving in de Arabische landen, alsook tussen de organisaties van de Euro-Med en Arabische burgersamenleving. De duur van de stage is 1 tot 3 maand. De Anna Lindh Stichting wil hiermee vooral jonge leden van organisaties van de burgersamenleving – die een langetermijnsvisie voor verandering hebben en actief zijn in hun gemeenschappen – ondersteunen. Ze zullen werken rond interculturele projecten die gelinkt zijn aan de « 4D » van de Anna Lindh Stichting: Dialoog, Diversiteit, Democratie en Ontwikkeling (Development).

Er zijn drie uitwisselingsformules:

  • Twinningprogramma: een organisatie kan een agent voor een burgeruitwisseling (AEC) uitsturen en een andere AEC te gast hebben (uitwisseling tussen Arabische burgersamenlevingorganisaties of tussen Euro-med en Arabische burgersamenlevingorganisaties
  • Een enkele uitzending: een organisatie zendt enkel een AEC uit die door een andere organisatie ontvangen wordt. Speciale aandacht zal gaan naar uitwisselingen tussen Arabische burgersamenlevingorganisaties.
  • Een enkele uitzending voor journalisten: een Arabische organisatie zendt een Arabische journalist uit die ontvangen zal worden door een andere organisatie (Euro-Med of Arabische burgersamenlevingorganisatie of media instituut)

Om te kandideren voor dit stageprogramma (uiterste datum 18/10/2013), nodigen we uit het kandidaatstellingsformulier in te vullen dat online beschikbaar is op: http://www.dawrak.org/en. De kandidaatstellingen kunnen in het Engels, Arabisch of Frans opgesteld worden. U kunt de richtlijnen vinden via deze link: http://www.dawrak.org/en/dawrak-exchange-guidelines.

 

Nous invitons chaleureusement à la session d’information sur le thème des stéréotypes culturels qui se déroulera le 10 juillet de 14-17h à l’Institut MEDEA.

Le but de cette session est de nous informer sur les stéréotypes et l’importance de les déconstruire afin de nous inspirer pour le concours We Tube, Smash Clichés in a Clip. Assaad Azzi, professeur à l’ULB, spécialiste dans le domaine d’interculturalité et membre du jury de notre concours, nous donnera des idées clés sur les stéréotypes et préjugés culturels. Nous pourrons discuter ensuite et débattre autour du thème en regardant quelques films existants sur les stérotypes multiculturels.

RVB de base

 

Seminarie georganiseerd door het tijdschrift Moyen Orient, le Cercle des Chercheurs sur le Moyen Orient (CCMO) et het MEDEA Instituut.

Les ambitions des Etats du Conseil de Coopération du Golfe semblent n’avoir aucune limite. Il suffit de jeter un œil par le hublot, en arrivant, par exemple, à Dubaï, pour comprendre la puissance économique d’une région qui se veut le nouveau centre de la mondialisation, un pont entre l’Occident et l’Asie. Tout est démesuré dans la péninsule Arabique : les gratte‐ciel, des villes symboles de l’hyper urbanité… Mais les excès de la rente pétrolière et d’un développement économique agressif se sont transformés, pour Washington ou Paris, en une nouvelle voix arabe. Les leaders de la région le savent, et pensent représenter un nouveau rêve arabe, un peu à la manière d’un american dream, de l’ american way of life.

Ces excès créent aussi des préjugés sur des sociétés très peu connues de l’intérieur et réduites à une vision médiatique : l’Arabie saoudite serait un pays de fanatiques religieux et, aux Émirats arabes unis, tout le monde roulerait en voiture de luxe. C’est oublier la réalité des sociétés, certes conservatrices, mais plus complexes qu’on ne le croit, où les débats publics sur la notion de citoyenneté existent, bien qu’aucun de ces pays ne soit une démocratie. Et ce rêve d’être la nouvelle puissance arabe a aussi ses limites : la crise économique n’a pas épargné les pays du Golfe et les révolutions en Tunisie et en Égypte ont montré que des pays comme l’Arabie saoudite sont de solides monarchies qui n’accepteront aucune fitna, ou division, un interdit islamique. Pourtant, la contestation est là, comme au Koweït, qui peine à être un « modèle démocratique » pour la région. Et l’omniprésent Qatar : qu’en est-il vraiment de cette « puissance » ?

Cliquez ici pour télécharger le livret du Colloque. 

Journée d’étude organisée en quatre tables rondes. Chacune est introduite par la définition de la problématique et des enjeux.

Quand? 6 septembre 2013

Où? Mairie de Paris

Inscriptions: inscriptions.ccmo@gmail.com

PROGRAMME

Matin

9h30-10h

Introduction par Guillaume Fourmont (Rédacteur en chef Revue « Moyen-Orient »), Geoffroy d’Aspremont (Directeur Institut Medea), Sébastien Boussois (Chercheur associé ULB et Institut MEDEA, président du CCMO)

Ouverture du colloque par Hubert Védrine, diplomate et ancien Ministre des Affaires étrangères français

10h15- 11h30

Table ronde 1. Les pays du golfe Arabo‐Persique, nouvelle puissance mondiale ?

Introduction et modération : Fatiha Dazi-Héni (Maître de conférences IEP Paris)

-Présentation générale des enjeux régionaux par Akram Belkaid (Journaliste indépendant)

-Vers une redéfinition du complexe de sécurité régional, par Emma Soubrier (Doctorante Université d’Auvergne)

-La résilience dans les pays du Golfe par Elisabeth Vandeenheede (Doctorante Université Libre de Bruxelles)

-Vers un partenariat stratégique Union européenne/ Golfe ? par Roger Philippe Bertozzi ( Conseiller en stratégie et relations institutionnelles pays du Golfe)

11h30-11h45 Pause

11h45-13h

Table ronde 2. L’Arabie saoudite et le modèle monarchique en question.

Introduction et modération : Guillaume Fourmont (Rédacteur en chef revue « Moyen-Orient »)

-La puissance saoudienne dans le Golfe et au Moyen-Orient par Karim Sader (Consultant indépendant)

-La contestation islamiste contre les Al-Saoud, par Stéphane Lacroix (Professeur associé IEP Paris)

-Sujet Arabie Saoudite, par Nabil Mouline (Chercheur au CNRS-CEIFR)

Après-midi

14h30- 16h

Table ronde 3. Les ambitions mondiales des Emirats : Le Qatar entre soft power et intervention, les défis d’un tournant

Introduction et modération : Sébastien Boussois (Chercheur associé ULB et institut MEDEA,  Président du CCMO)

– Le Qatar et le leadership régional, par Hasni Abidi (Directeur CERMAM Genève)

– Le Qatar, la fin de la diplomatie pro-active, par Fatiha Dazi-Héni (Maître de conférences IEP Paris)

– Le Qatar et le Liban, par Julie Chapuis (Doctorante EHESS/ IRSEM)

16h-16h15 : Pause

16h15-17h30

Table ronde 4. Les Etats du Golfe après le « printemps arabe ».

Introduction et modération : Marie-France Chatin (RFI)

– La fin du « tout pétrole » : quel avenir à l’économie de rente ? par Philippe Copinschi (Consultant et enseignant IEP Paris)

-Les défis de l’identité aux Emirats, par  Caroline Piquet (Maître de conférences Université Paris-Sorbonne)

-Le défi de l’emploi dans le Golfe par Laurence Louër (Chargée de recherches Sciences Po Paris/ CERI

-Les Etats-Unis, la revendication démocratique et l’antiaméricanisme : Bahreïn, 2011-2013 par Jean-Paul Burdy (Maître de conférences IEP Grenoble)

Clôture

 

Affiche Colloque

 

Témoignage 1  Sarah Bahja (La Compagnie des Nouveaux Disparus)

Les objectifs de la Compagnie des Nouveaux Disparus sont de faciliter l’accès à la culture et d’œuvrer pour une démocratie culturelle. Pour nous, il s’agit d’un moyen adéquat pour établir un dialogue interculturel. Nous espérons que  nos spectacles et ceux que nous programmons permettent une ouverture sur le monde, ouvrent des perspectives et suscitent des questionnements. Nous estimons que de nombreuses barrières empêchent l’accès aux productions culturelles.  Il y a le prix, mais pas uniquement. Les obstacles les plus compliqués à abattre sont les sentiments d’exclusion, de solitude, le sentiment que « le théâtre, c’est pas pour nous ». C’est pour ces raisons que la compagnie a adopté ce mode de vie semi-forain. Nous déplaçons le théâtre au pied des habitations des personnes éloignées (géographiquement et symboliquement) de l’offre culturelle. Cette démarche est la base du dispositif de la Maison des Cultures Nomade(s). Chaque année, nous sélectionnons des cités de logements sociaux ou des quartiers à proximité de ceux-ci, nous établissons des partenariats avec les structures associatives locales et nous proposons plusieurs jours durant notre spectacle. Nous organisons également une journée festive sous la bannière de la culture où nous mettons en place le souk associatif. Il s’agit d’un espace dédié aux associations locales pour qu’elles puissent présenter leur travail aux habitants. Nous avons remarqué que même si ces structures sont destinées aux habitants, elles leur sont parfois inconnues. Nous leur aménageons un moment propice à la rencontre et au partage avec les habitants.

Notre spectacle « La Maroxelloise, agence de voyages » est un spectacle drôle qui raconte les 3 jours de voyage entre Bruxelles et Tanger. Ce spectacle permet d’aborder de manière légère les thématiques de l’identité culturelle et de l’immigration. Ce sujet touche beaucoup les habitants des quartiers que nous ciblons, parce qu’une majorité a connu de prés ou de loin l’immigration et la difficulté de construire une identité entre ici et là bas, ou entre la Belgique et la culture de leurs parents. Ce spectacle touche aussi « les belgo-belges » grâce à son humour et son accessibilité. De plus, la scénographie a été pensée pour être participative puisque les spectateurs ne sont pas installés face à la scène, mais en plein d’un milieu d’un bus reconstitué. Les acteurs circulent donc à travers le public, ce qui démystifie les relations à la scène et aux acteurs.

Nos autres projets poursuivent les mêmes objectifs. Le festival Théâtres Nomades, qui a lieu chaque été dans le Parc Royal de Bruxelles, est un festival pluridisciplinaire professionnel entièrement gratuit. Le principe est d’offrir une programmation de qualité dans un lieu prestigieux et symbolique. Il s’agit d’un moment fédérateur où nous convions l’ensemble de nos publics.

Le festival Mimouna, quant à lui, est une action d’éducation permanente destinée à des jeunes de 6 à 20 ans. Pendant 3 mois, la compagnie met à disposition d’une vingtaine de maisons de jeunes, des animateurs comédiens pour accompagner des groupes de jeunes à l’écriture et à la mise en scène d’une création théâtrale. La principale consigne est de travailler sur un thème imposé, qui alterne chaque année entre des thèmes sociétaux et classiques. Par exemple, en 2012, les jeunes ont travaillé sur les tragédies grecques et en 2013, ils travailleront sur les inégalités entre les femmes et les hommes.

Notre expérience de presque 15 ans nous permet d’affirmer que la culture et la création artistique sont des moyens pertinents pour s’ouvrir vers d’autres manières de concevoir la réalité et constituent des étapes nécessaires à l’établissement d’un dialogue interculturel.

Témoignage 2 Didier Van der Meeren (Le Monde des Possibles) 

L’éducation permanente (EP) au Monde des Possibles (MDP) ou comment Sentir/Penser l’intensité ?

La question des droits culturels doit à mon sens être redistribuée dans le champ des pratiques.  Il s’agit de voir comment ils peuvent promouvoir de nouvelles résistances micropolitiques et par là de nouvelles subalternités.  Cela permettra aussi de s’interroger sur l’émergence de nouveaux undergrounds, de circuits parallèles, de nouveaux lieux de dissidence.

L’EP au MDP se veut l’occasion de produire des intensités intellectuelles et émotionnelles, de valoriser un droit culturel libéré des grandes institutions du sens – la vérité, la justice, le pouvoir à partir des (éventuelles) expériences de résistances des personnes d’origine étrangère dans leurs pays d’origine (ou non).  Ainsi, il s’agit de s’ouvrir aux identités multiples et à leurs capacités d’énonciation par l’acquisition de nouveaux témoignages et textes, récits du quotidien des personnes discriminées.  Ceci en évitant une victimisation et en soutenant des actions positives ‘tirées au langage des couleurs’ (selon Gilles Deleuze).

Un des objectifs du MDP est aussi de réfléchir ensemble par l’échange de pratiques comment dépasser le moralisme ambiant pour penser de nouvelles formes de pratiques sociales en privilégiant les croisements entre des modes de subjectivation différents pour chacun (Être gay et demandeur d’asile, être musulmane & lesbienne, être femme et âgée, être black et handicapé, …). Ce sont les intensités de ces désirs qui identifient le devenir ‘minoritaire’ des membres du MDP.  Les actions tenues depuis 10 ans ont été parfois l’occasion d’une prise de parole sociale, d’une action collective qui souhaitait articuler vision du monde et action dans le monde.

Certains témoignages présentés voudront affirmer des modes d’existence dans les différents champs culturels de notre société.  Leurs différences seront l’occasion de montrer des alliances possibles entre groupes communautaires qui voudront ici, par la volonté individuelle et indépendante de leur membre, parler de conditions de changement, faire valeur commune.

Le MDP permet d’enrichir une conception du champ culturel par la reconnaissance des enjeux politiques des différentes cultures que génèrent par exemple l’identité sexuelle, la spiritualité, un statut révélant une violence institutionnelle aussi (être sans papiers)… Il tire sa force de ces identités multiples composées des diversités culturelles libres et indépendantes qui empêchent une réification, qu’une structure totalisante lui dérobe l’énonciation et l’objective en son nom ; ‘Nothing about us without us’ est un des principes de son fonctionnement.  C’est la solidarité entre ses membres qui constituera un mode de résistance, une pratique nomade qui promeut des actions positives, énergies décentrées et intenses.

Inventer des alternatives, entendre et agir pour les flux du désir et de l’intensité, développer des outils pour une critique sociale effective.  Société qui intégrera de plus en plus dans ses enjeux la question des différences sexuelles, ethniques, religieuses, culturelles, toujours changeantes, mobiles, disponibles à tous les usages et à tous les croisements.  Cette question de la différence est centrale au MDP car elle est le lieu de croisements, une manière d’articuler combats sociaux et micro politique du quotidien,  de brancher les idéaux abstraits aux problèmes concrets du corps et du quotidien.

Témoignage 3 Wadji Khalifa (ARABS)

Je représente une association (ARAB’s) qui se veut être un think-tank pragmatique et donc je voudrais si vous me le permettez commencer mon intervention par une anecdote qui m’est arrivée récemment en prenant le train de Liège en direction de Bruxelles.

Quelques minutes après le départ du train une conversation s’est engagée entre mes voisins de compartiment sur la question de l’intégration des étrangers en Belgique. Sur ce sujet vous constaterez que la parole s’est libérée. En France, l’actrice devenu politicienne Véronique Genest  s’est déclaré être islamophobe sans que cela n’engendre de grandes condamnations. En Belgique plus récemment, Luc Trullemans, le Monsieur Météo de RTL s’est lui aussi découvert des tendances islamophobes et racistes en invoquant un droit à l’émotion suite à un banal accident de circulation.

Dans ce train, la discussion a vite fait l’amalgame entre musulmans et étrangers (un peu d’ailleurs comme Luc Trullemans). Cet amalgame omet le fait qu’il existe des belges musulmans, nés pour certains d’entre eux en Belgique. D’autres sont mêmes belges depuis plusieurs générations. La discussion évoluant, un des voyageurs a donc proposé comme solution d’expulser les musulmans dans leurs pays (encore une fois la question est savoir dans quel pays ? Musulmanie ?). La discussion a véritablement dégénéré à un moment lorsqu’une personne a proposé très sérieusement d’exterminer les musulmans de Belgique. Cette proposition aussi choquante qu’elle puisse paraître n’a pas suscité la condamnation des autres participants.

La question que je me suis posé à ce moment précis est  la suivante: qu’est ce qui peut pousser des personnes d’un certain niveau intellectuel (travaillant dans un SPF) à avoir de tels propos? Existe-t-il un lien avec la couverture médiatique des dernières semaines ? Le buzz médiatique autour de certains sujets et leur traitement qualitatif favorise de telles dérives dans les propos.

Ainsi si on prend par exemple la couverture des  tragiques explosions de Boston qui ont fait 3 morts et des centaines de blessés nous avons eu droit à une sur médiatisation de cet attentat par rapport à d’autres attentats. Ainsi  durant le premier trimestre 2013 j’ai noté (sans être exhaustif) plusieurs attentats avec une couverture médiatique quasi -absente :

10/01/2013 92 morts au Pakistan

03/02/2013 30 morts en Irak

21/02/2013 60 morts en Syrie

18/03/2013 Mogadiscio 10 morts

04/04/2013 Irak 20 morts

14/04/2013 Mogadiscio 30 morts

19/04/2013 Irak 30 morts

Parmi les personnes décédées dans les explosions de Boston il y’avait ce petit enfant de 8 ans Martin dont nous connaissons tous le nom, le visage, l’histoire,  et même ce qu’il faisait quelques instants avant l’explosion.

Mais sans prendre trop de risque de me tromper je ne pense pas qu’une personne dans la salle puisse me citer le nom d’une des victimes des autres attentats que j’ai cité. Et j’en suis moi-même incapable! Ces attentats ne prennent que quelques secondes dans les différents journaux télévisés. À côté de cela il y’a tout un vocable : ainsi nous parlons de civils pour les morts. Il n’y’a donc pas d’enfants, de femmes, de noms. Il ne s’agit que de civils. Mais le plus important à mon sens c’est que les médias oublient de préciser que les premières victimes de ces attentats sont des personnes de confession musulmane. Les premières victimes du terrorisme sont les musulmans.

J’ai pris l’exemple de l’attentat de Boston mais j’aurais pu en prendre beaucoup d’autres comme la couverture médiatique des jeunes  Belges qui vont en Syrie ou par exemple la version belge du magazine Marianne qui vient d’être lancé en Belgique et qui par exemple a déjà consacré deux Unes tendancieuses sur le sujet. (cf Une). Ce constat est à mettre en lien avec le rapport du CSA sur la diversité et qui dénonce un manque de visibilité des  personnes issu de la diversité dans les médias et la dernière étude de l’association des journalistes professionnels  qui précisent que 94% des journalistes francophones ont la nationalité belge et 84% d’entre eux ont deux parents belges.

Alors la question est de savoir comment le milieu associatif  et la société civile peuvent agir face à ce constat ? Il y’a quelques projets ici et là et je voudrais en mentionner quelques-uns. J’ai à titre personnel participé au projet européen Media4us qui vise à améliorer la perception des migrants auprès du grand public et à encourager la participation des immigrants au processus démocratique. Concrètement une équipe d’une dizaine de journalistes (hors- UE) ont rédigé durant plusieurs mois des articles sur la migration sous un autre angle. A la clé de ce projet il y’a eu une publication dans différents pays européens d’un supplément du journal Métro avec une sélection des différents articles rédigés.

Il ne s’agit pas de faire de l’angélisme ou de dire que tout va bien non il s’agit d’analyser des sujets en profondeur via un autre angle.

Exemple 1:Etrangers en prison en Belgique

Chaque année les médias font l’inventaire des détenus étrangers qui sont incarcérés dans les prisons en Belgique. Les étrangers représentent 44% de la population carcéral. Face à ce constat nous avons deux réactions :

1)         Les étrangers sont plus dangereux que les Belges

2)         La justice est raciste et emprisonnent plus facilement les étrangers

Mais la réalité est au-delà de cette vision manichéenne des choses: tout d’abord nous remarquons une utilisation massive de la détention préventive pour les justiciables étrangers. Pour quelles raisons ? Il s’agit de personnes qui ne bénéficient généralement pas d’un emploi stable, d’un domicile permanent, d’attaches familiales en Belgique. Par conséquent les magistrats seront plus enclins à mettre une personne étrangère en détention préventive qu’un belge qui a un emploi stable, un domicile habituel et de la famille en Belgique. Ces même circonstances vont faire qu’on prononcera moins facilement une suspension du prononcé, une condamnation avec sursis total ou une peine alternative pour une personne étrangère que pour un belge de souche. Ce sont donc des inégalités sociales qui se transforment en inégalités pénales qui expliquent la présence étrangère dans les prisons

Exemple 2 : Pratique du Ramadan en Belgique

J’ai rédigé un article sur la pratique du ramadan en Belgique et j’ai pu observer un effet inattendu du Ramadan. Il s’agit de l’influence de la pratique du jeûne du Ramadan sur celle du Carême. Le fait que le Ramadan soit suivi par des jeunes musulmans de manière totalement décomplexée a permis de « booster » la pratique du Carême chez de nombreux jeunes catholiques belges. Cette tendance est confirmée par les autorités ecclésiastiques du pays. Ainsi la pratique d’une religion relativement nouvelle en Belgique et en Europe permet de renforcer le patrimoine religieux originel de la Belgique.

Il y’a d’autres projets dans ce sens comme à Anvers avec le projet Stamp Media qui permet à des jeunes de toutes conditions sociales de participer à un travail journalistique de qualité. Et puis il y a bien sur l’action commune  du réseau belge de la fondation Anna Lindh. Le concours  invitera les jeunes  – mais aussi les associations de jeunes et les écoles – à s’exprimer au travers de mini-clips vidéo sur la question du vivre ensemble et l’importance de déconstruire les clichés.

Je voudrais conclure avec une précaution qu’il faut prendre avec ces projets. Il faut préciser que le produit final reste à la disposition d’un public averti et déjà sensibilisé à la cause de la diversité. Il faut  donc à tout prix faire des collaborations avec les masse médias. Ainsi Stamp Média a une collaboration avec le journal Gazet van Antwerpen et avec le projet Media4US. Nous avons eu une collaboration avec le journal Métro.  Cela permet d’avoir un large public et ne pas se limiter au public déjà sensibilisé. Donc je pense qu’il faut essayer à tout prix de développer ce type de collaboration avec les médias pour lutter contre tous ces clichés évoqués plus haut.