25/07/2013

Oproep tot deelname aan het uitwisselingsprogramma van burgers (tot 18/10/2013)

Het Uitwisselingsprogramma voor Burgers biedt stages aan om uitwisseling tussen de organisaties van de burgersamenleving in de Arabische landen, alsook tussen de organisaties van de Euro-Med en Arabische burgersamenleving. De duur van de stage is 1 tot 3 maand. De Anna Lindh Stichting wil hiermee vooral jonge leden van organisaties van de burgersamenleving – die een langetermijnsvisie voor verandering hebben en actief zijn in hun gemeenschappen – ondersteunen. Ze zullen werken rond interculturele projecten die gelinkt zijn aan de « 4D » van de Anna Lindh Stichting: Dialoog, Diversiteit, Democratie en Ontwikkeling (Development).

Er zijn drie uitwisselingsformules:

  • Twinningprogramma: een organisatie kan een agent voor een burgeruitwisseling (AEC) uitsturen en een andere AEC te gast hebben (uitwisseling tussen Arabische burgersamenlevingorganisaties of tussen Euro-med en Arabische burgersamenlevingorganisaties
  • Een enkele uitzending: een organisatie zendt enkel een AEC uit die door een andere organisatie ontvangen wordt. Speciale aandacht zal gaan naar uitwisselingen tussen Arabische burgersamenlevingorganisaties.
  • Een enkele uitzending voor journalisten: een Arabische organisatie zendt een Arabische journalist uit die ontvangen zal worden door een andere organisatie (Euro-Med of Arabische burgersamenlevingorganisatie of media instituut)

Om te kandideren voor dit stageprogramma (uiterste datum 18/10/2013), nodigen we uit het kandidaatstellingsformulier in te vullen dat online beschikbaar is op: http://www.dawrak.org/en. De kandidaatstellingen kunnen in het Engels, Arabisch of Frans opgesteld worden. U kunt de richtlijnen vinden via deze link: http://www.dawrak.org/en/dawrak-exchange-guidelines.