30/10/2013

TOUR ARABE – 3

TOUR ARABE mail

zaterdag 23 november 2013 – samedi 23 novembre 2013

vanaf / à partir de 14:00 u/h

Gemeenschapscentrum TEN NOEY

Gemeentestraat 25, rue de la Commune

1210 Sint-Joost-ten-Noode / Saint-Josse

DIALOOG – KORTFILM – MUZIEK

DIALOGUE – MUSIQUE – COURTS METRAGES

Al verschillende jaren gaat de Louis Paul Boonkring op stap in Brussel, op zoek naar plekken en mensen die betekenis geven aan de rijk geschakeerde Arabische component van onze stedelijke samenleving.

Dit jaar wordt het geen tour in de letterlijke zin van het woord. We blijven op één plaats en srtijken neer in het gemeenschapscentrum “Ten Noey” in Sint-Joost-ten-Node.

De uiteenlopende ontwikkelingen rond de zogenaamde Arabische lente leveren meer dan genoeg gespreksstof voor een boeiende namiddag.

L’association socioculturelle Louis-Paul Boonkring organise un après-midi-rencontre autour des thématiques se rapportant au Printemps arabe au gemeenschapscentrum “TenNoey” à Saint-Josse.

Om 14 uur: gaan we van start met een dialoog tussen Bart Peeters en Yassine Channouf.

Bart Peeters studeerde o.a. Arabische taal en cultuur, politieke wetenschappen en Mesopotamische talen en geschiedenis. Yassine Channouf studeerde Arabistiek en Islamkunde aan de KUL en doet momenteel een master in Modern Middle Eastern studie aan de Universiteit van Leiden. Beiden zijn kenners van het modern Arabische denken en van het politiek en religieus sektarisme in Libanon. Ze praten over de schisma’s in de Islam, belichten de geschiedenis ervan en pogen de relevantie vandaag te duiden, zowel religieus als politiek.

14h: Dialogue entre Bart Peeters et Yassine Channouf sur les divisions au sein de l’Islam, avec la situation libanaise comme toile de fond. Deux jeunes chercheurs arabistes et islamologues émettent leurs points de vue.

Om 16 uur: vertonen we de kortfilm “Women and the Egyptian revolution” van An Van Raemdonck..

De film werd gedraaid in april 2011, vanuit een interesse voor feministisch activisme. An Van Raemdonck is als doctoraal onderzoekster verbonden met de Universiteit Gent. Ginette Bauwens (Mana vzw) verzorgt een korte inleiding.

16h: Court-métrage “Women and the Egyptian revolution” de la chercheuse An Van Raemdonck (Université de Gand) sur l’activisme féminine (et féministe) en Egypte. Introduction par Ginette Bauwens (asbl Mana).

Om 17 uur: verplaatsen we ons naar Tunesië, waar de “Arabische lente” ontkiemde.

Dat doen we aan de hand van de kortfilm “Juste’ un film” van Manuel El Mabrouk, over jonge kunstenaars die over de revolutie dromen. Jocahim Ben Yakoub, een belangrijke figuur in Gemeenschapscentrum De Pianofrabriek (Sint-Gillis) maar ook een jonge onderzoeker, leidt in. Hij tracht vooral de politieke actualiteit van Tunesië te begrijpen en te duiden vanuit het perspectief van het imaginaire en de kunst.

17h: Le court-métrage “Juste un film” de Manuel EL Mabrouk capte la pensée, les rêves et les espoirs des artistes impliqués dans le processus de changement en Tunisie.

Om 17:30 uur: eindigen we in schoonheid met een muzikale ontmoeting tussen Henk de Laat, Nederlands vocalist en bassist, en de quanunspeler Osama Abdulrasol (Irak).

Sinds hun ontmoeting op het poëziefestival in Den Haag in 2008 speelden ze al meerdere keren samen. Ze staan garanti voor groot vakmanschap en gedreven spelplezier. Een magische ervaring die bewijst dat diverse culturen moeiteloos kunnen versmelten.

17:30 h: Rencontre musicale entre Henk de Laat (chanteur et contrebassiste hollandais) et Osama Abdulrasol (virtuose iraquien du quanün).

——–

inkom / deelname in de onkosten: 8 euro

Entrée / participation aux frais: 8 euro

(studenten/étudients – werkzoekenden/chômeurs, OMNIO): 6 euro

Reservatie is gewenst, via lpboonkring@hotmail.com

Réservation souhaitée, via lpboonkring@hotmail.com

Openbaar vervoer / Transport en commun:

metro/métro: Madou – lijnen / lignes 2 & 6 
bus: 29, 63, 65 & 66

Organisatie / Une organisation de: Louis Paul Boonkring in samenwerking met / en collaboration avec

GC De Markten, GC De Pianofabriek & asbl Mana vzw