25/11/2013

De vierde bijeenkomst van de Mediterranean Citizens’ Assembly (21-24 november 2013): Mediterrane dialoog, burgerschap en conflict.

De Mediterranean Citizens’ Assembly beoogt de stem van burgers te laten horen en burgeracties te ondernemen door activiteiten en ontmoetingen te organiseren en diverse ruimtes voor dialoog te creëren. Sinds 2008 zet een groep burgers van het Middellandse Zeegebied zich in een mediterrane gemeenschap en een actief netwerk te vormen. De MCA beschikt over een charter gebaseerd op waarden zoals democratie, vrijheid, vrede en respect voor de mensenrechten, culturele diversiteit en verantwoordelijkheid voor het milieu.

ERS_8562

De eerste bijeenkomst van de Mediterranean Citizens’ Assembly, die plaatsvond in juli 2010 te Valencia (Spanje) had als thema “Mediterrane Dialoog: Instellingen en burgerschap in het Middellandse Zeegebied.” Deze bijeenkomst toonde aan dat het noodzakelijk is een mediterrane gemeenschap van mensen te vormen die verankerd is in een mediterrane politieke ruimte en in een mediterraan burgerschap.

De tweede vergadering van de MCA, in december 2011 te Tunis, behandelde het thema: “Crisis en verandering in het Middellandse Zeegebied: burgerschap in beweging.” Daaruit bleek dat de mensen van het Middellandse Zeegebied zelf hun lot in handen nemen vanuit hun verlangen naar vrijheid, alsook door de eisen van de jongere generatie te consolideren en de burgersamenleving te versterken.

De derde bijeenkomst werd gehouden in oktober 2012 in Volos (Griekenland) en had als thema: “De veranderingen in de Middellandse Zeegebied, de dynamiek van de cirkels van burgers en de toekomst van de MCA.” Het liet de leden van de Adviesraad en de lokale burgercirkels uit alle mediterrane landen toe om een diagnose te maken van de huidige crisis in het Middellands Zeegebied, alsook de toekomst van de cirkels en hun projecten te bespreken en voorstellen te maken voor gezamenlijke acties.

De vierde vergadering in Istanbul (Turkije) van 21-24 november 2013 ging over de maatschappelijke dimensie van de verschillende conflicten in het Middellandse Zeegebied. Het thema van de bijeenkomst was: “Mediterrane dialoog: burgerschap en conflict.” Eerst werden de verschillende politieke, economische en sociale situaties van alle landen uiteengezet. Daarna dachten de 150 deelnemers na over perspectieven en oplossingen voor de toekomst van de regio. De MCA is uitgegroeid tot een unieke ruimte voor uitwisseling tussen Noord en Zuid met talrijke sprekers van de burgersamenleving uit verschillende landen

MEDEA Instituut