09/12/2013

Nieuwsbrief december 2013

 

Nieuwsbrief MEDEA
December 2013
 
Hoofdartikel van 27 november: Europese perspectieven over de crisis in Libië
Door Francesca Fabbri

Van alle landen die een transitie ondergingen in Noord-Afrika, onderging Libië waarschijnlijk de meest drastische veranderingen. Zowel de politieke als de veiligheidssituatie, na de val van het regime van Khadafi in 2011, lijken maar niet te willen stabiliseren. Deze broosheid, gecombineerd met het belang van de Jamahiriya als handelspartner van Europa ( vooral in de energiesector) en het belang voor de grenzen van de Middellandse Zee, de Sahel en de Maghreb, roept essentiële vragen op voor de werking van de Europese Unie en haar lidstaten in hun steun voor de post-revolutionaire wederopbouw. De macht van de in 2012 verkozen regering verzwakt steeds meer door de extreme politieke fragmentatie. De omvang van deze politieke polarisatie en de moeite die de overheid heeft om de controle over het land te behouden, werd sterk onderlijnd door de recente gebeurtenissen: ten eerste de ontvoering van premier Ali Zeidan door een voormalige revolutionaire militie dat een mislukte staatsgreep bleek te zijn.  Ten tweede werd Nazih al Ruqai’i door de Amerikaanse Special Forces gevangen genomen. Hij staat beter bekend als Abu Anas al-Libi, die beschuldigd werd voor zijn rol in de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia in 1998.
Vervolg lezen
Hoofdartikel van 25 november: De vierde bijeenkomst van de Mediterranean Citizens’ Assembly (21-24 november 2013): Mediterrane dialoog, burgerschap en conflict.De Mediterranean Citizens’ Assembly beoogt de stem van burgers te laten horen en burgeracties te ondernemen door activiteiten en ontmoetingen te organiseren en diverse ruimtes voor dialoog te creëren. Sinds 2008 zet een groep burgers van het Middellandse Zeegebied zich in een mediterrane gemeenschap en een actief netwerk te vormen. De MCA beschikt over een charter gebaseerd op waarden zoals democratie, vrijheid, vrede en respect voor de mensenrechten, culturele diversiteit en verantwoordelijkheid voor het milieu.

ANALYSES

  • 20 jaar Oslo : tussen democratisch tekort en neoliberale surplus. Door Sigrid Vertommen en Omar Jabary Salamanca Vervolg lezen
  • De Marokkaanse economie in de weegschaal. Door Giacomo Morabito Vervolg lezen
  • Arabische Lente onder druk (deel 1). Door Bilal Benyaich Vervolg lezen
  • Arabiche lente onder druk (deel 2). Door Bilal Benyaich  Vervolg lezen
  • Saoedi-Arabië leidt de contrarevolutie. Door Samira Bendadi Vervolg lezen

EVENEMENTEN

  • Mediterrane Middag : « België en de Europese Unie ten opzichte van de Arabische revoluties »
Debat met Vice-premier Didier Reynders , Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Europese zaken.Deze bijeenkomst biedt een unieke kans om samen met Didier Reynders de situatie te onderzoeken op de zuidelijke oever van de Middellandse Zee, van de Maghreb tot de Mashrek, alsook de uitdagingen van de Belgische en Europese politiek in de regio: de Arabische opstanden, de situatie in Tunesië en Egypte, de Syrische crisis, het vraagstuk over interventionisme, nieuw regionaal leiderschap in de Golf, politieke houdingen tegenover de regionale omwentelingen.Moderatie: Sébastien Boussois en Geoffroy d’Aspremont (MEDEA Instituut)
Wanneer: donderdag 12 december, van 12u30 tot 14u00.
Adres: Congreszaal, Huis van de Parlementsleden, Leuvense weg 21, 1000 BrusselUitnodiging
Inschrijvingsformulier


EKÜMENOPOLIS

In 1950 steeg de bevolking van Istanbul tot één miljoen inwoners. Twee miljoen inwoners in 1960. Zeven miljoen in 1990. Vandaag de dag telt de stad tussen de 15 en 20 miljoen inwoners. De stedelijke bevolking heeft nu de plattelandsbevolking overtroffen, gevoed door een massale uittocht uit Anatolië. Ekümenopolis onthult « Een stad zonder grenzen » die overgeleverd is aan een ongebreideld liberalisme en deregulering waarbij de waanzinnige verstedelijking het milieu vernietigd en de sociale ongelijkheid doet toenemen.

In het kader van het Mediterraans Filmfestival zal op 08/12  een documentaire EKÜMENOPOLIS vertoond worden. De projectie zal gevolgd worden door een debat met Rukiye Tinas, Doctor in de Politieke Wetenschappen Docent aan Sciences Po Lyon, en Kenan Görgün , schrijver en columnist. In samenwerking met MEDEA, Europees Onderzoeksinstituut voor Mediterrane en Euro-Arabische samenwerking.

PUBLICATIES

Wordt binnenkort gepubliceerd:

Être non musulmans en terre d’Islam – Dhimmi d’hier, citoyens d’aujourd’hui?

De dhimma en het statuut van de dhimmis verschijnen geleidelijk aan tijdens de veroveringen, gedurende de eerste eeuw van de islam. Op het moment dat een islamitisch imperium opgericht wordt door de Omajjaden (660-750) treffen we deze twee juridische noties aan. De Omajjaden heersten namelijk over een bevolking die voor het overgrote merendeel niet-moslims waren, in een rijk dat zich uitstrekte van het Iberisch Schiereiland tot de grens met Indië.  Het was dus noodzakelijk om een juridisch statuut te creëren zodat de bevolking die het geloof van de heersers niet volgde toch loyaal bleef aan de minderheidsgroep (Arabieren en moslims).
Het is duidelijk dat dit statuut een grote vorm van vrijheid met zich meebrengt in een tijd waarin religieuze minderheden zoals heterodoxe christenen en joden werden vervolgd door de Byzantijnen, Visigoten of Sassanieden. De komst van de leiders, die niet-islamitische religies (jodendom, zoroastrisme, christendom) op eenzelfde niveau plaatsten, zolang ze niet in strijd waren met de hoofdgodsdienst, betekende voor velen een grote vooruitgang. Dit was zo met betrekking tot de dhimma van de eerste eeuwen van de islam. De dhimma is stukje bij beetje geëvolueerd door de eeuwen heen en maakt het mogelijk om de plaats van minderheden de dag van vandaag in islamitische landen beter te begrijpen.
Dit boek gaat dieper in op een aantal minderheden in de huidige regionale context waar hun plaats in gevaar is. Daarnaast wordt ook bekeken hoe in de context van het beschermen van identiteit minderheidsgroepen kunnen deel uit maken van een herdefiniëring van de identiteiten van de Arabische-Islamitische wereld. Na een historisch overzicht van de dhimmis, behandelt dit boek tevens de hedendaagse context.Voor meer informatie

DE ANNA LINDH STICHTING

De Anna Lindh Stichting (ALS) promoot interculturele uitwisselingen en gemeenschappelijke projecten van organisaties van de burgersamenleving uit de 42 landen van de Euro-Mediterrane regio. Bij de oprichting in 1995 stelde elke regering in eigen land een coördinator aan om een netwerk van organisaties die zich inzetten voor interculturele dialoog uit te bouwen. Vanaf 1 januari 2013 vervangt MEDEA (Europees Onderzoeksinstituut voor Euro-Mediterrane en Euro-Arabische samenwerking) de Koning Boudewijnstichting als coördinator van het Belgisch netwerk. Dit netwerk omvat organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, cultuur en media.
« We Tube – Smash clichés in a Clip »

Via deze videowedstrijd nodigen we jongeren tussen de 15 en 25 jaar uit om culturele stereotypen aan de kaak te stellen in kortfilmpjes. “We Tube, Smash clichés in a clip » is een project dat we met het Belgisch Netwerk van de Anna Lindh Stichting op poten hebben gezet. Deze filmpjes kunnen op onze Facebook pagina gepost worden (via de applicatie « video contest ») tot 1 februari. De prijsuitreiking vindt plaats op 20 februari 2014 in Brussel. Dit is de Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid.

Voor meer informatie kan u onze Facebookpagina raadplegen: « Smash Clichés in a Clip« . Voor meer informatie over de Anna Lindh Stichting: www.annalindhfoundation.be en

L’ASSEMBLÉE DES CITOYENS ET CITOYENNES DE LA MÉDITERRANÉE

Sinds 2008 zet een groep burgers van het Middellandse Zeegebied zich actief in een mediterrane gemeenschap te vormen. Zodoende hebben ze een Vergadering van Burgers van het Middellands Zeegebied opgericht.
Dit proces is gebaseerd op democratische waarden zoals vrijheid, vrede, respect voor culturele diversiteit en respect voor het milieu. De Mediterranean Citizens’ Assembly beoogt een gemeenschappelijke stem van burgers te laten horen en gezamenlijk actie te ondernemen. Op regelmatige basis worden ontmoetingen georganiseerd, gebruik makend van vernieuwende methodes en tools:  www.acimedit.net

Leeshoek: Sauver la « révolution syrienne » artikel lezen

Teken de petitie Mobiliteit zonder visum tussen de twee oevers van de Middellandse Zee. Vervolg lezen
Om meer te weten over: www.medea.be
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie


Copyright © 2013 Institut MEDEA, All rights reserved.
MEDEA – Institut Européen de Recherche sur la Coopération Méditerranéenne et Euro-Arabe Square de Meeûs 24 (5me étage) 1000 Brussels Tel.: +32 2 231 13 00 – Fax: +32 2 231 06 46 Mobile: +32 487 71 31 45 Website: www.medea.beOur mailing address is:

Institut MEDEA

Square de Meeûs 24

Bruxelles 1000

Belgium

Add us to your address book

unsubscribe from this list   update subscription preferencesEmail Marketing Powered by MailChimp