28/03/2014

« MADE IN ILLEGALITY » : COLONISATION ISRAÉLIENNE, OBSTACLE À LA PAIX

Het Israëlisch nederzettingen beleid maakt vrede tussen Israël en de Palestijnen onmogelijk. Zowel de Belgische als de Europese autoriteiten noemen de nederzettingen illegaal. Toch leggen ze het nederzettingenbeleid geen strobreed in de weg. Met deze studiedag maken we een stand van zaken op, en vragen de beleidsverantwoordelijken welke actie ze concreet zullen ondernemen. De studiedag wordt georganiseerd door een brede coalitie van ontwikkelingsorganisaties, mensenrechten- en vredesorganisaties, en vakbonden.

Datum : 28/03/2014, 13h30-16h30

Plaats : Salle des Congrès du Parlement fédéral
Rue de Louvain, 21
Bruxelles

Informatie en inschrijvingen hier