04/04/2014

28 maart tot 4 april

De VS betalen de prijs voor hun steun aan de Saoedische monarchie nu deze op splitsen staat – 29/03/2014 – The Independent

President Obama is naar Saoedi-Arabië gegaan om daar een onderhoud te hebben met koning Abdallah tijdens het einde van de week. Het is zijn eerste bezoek in vijf jaar. De verstandhouding tussen beide landen in verslechterd sinds Saoedi-Arabië zich kwaad maakte omwille van  zowel de nucleaire onderhandelingen tussen de VS en Iran als de weigering van Obama om militair op te treden in Syrië het afgelopen jaar. Van hun kant zijn de VS ontzet omwille van de geheime steun van de Saoedi’s aan verschillende bewegingen en organisaties die dicht aanleunen bij Al-Qaïda.

obama riyad

© Reuters. Op bezoek in Riyad, Obama is gekomen om de relaties met zijn Saoedische partners te versterken, met betrekking tot het nucleaire Iraanse dossier, maar ook omwille van het Syrische dossier.

De Syrische burgeroorlog en het einde der tijden – 01/04/2014 – Haaretz

Het Syrische conflict heeft reeds tienduizenden doden veroorzaakt en zet de tegenstellingen doorheen het hele Midden-Oosten op scherp. De Iraanse troepen vechten tegen de anti-sjiitische strijders in Damascus en de regio bereidt zich voor op een ultieme confrontatie. Dit scenario is er één waarvoor de hele wereld vreest, maar vind zeker gehoor in de eerste plaats bij de sjiitische en soennitische strijders; zij geloven namelijk dat alles reeds voorspeld werd in de profetieën van de 7e eeuw.

Iraakse militanten vechten om grondwettelijke rechten te behouden – 01/04/2014 – Al Monitor

De conseratieve politieke partijen die verwant zijn aan verschillende stromingen hebben het politiek en veiligheidsbeleid in Irak gedurende de laatste jaren gecontroleerd. Zij hebben allen geprobeerd tijdens deze periode om de rechten en vrijheden van vrouwen in te perken. Deze pogingen zijn er nog steeds, desondanks het populaire verzet tegen een reeks beslissingen die middeleeuws lijken.

Tripoli en zijn milities, politici en armoede – 02/04/2014 – Orient XXI

In de tweede belangrijkste Libanese stad, twee gesplitste wijken treffen elkaar sinds 40 jaar. Vaak worden de redenen van het geweld omschreven als zijnde religieus of gelieerd aan het Syrische conflict. Vaak wordt vergeten dat de politici ook milities inzetten om de eigen status te verdeidgen en dat zij makkelijk jongeren kunnen ronselen die in extreme armoede zijn opgegroeid in deze twee wijken.

De Palestijnen willen meerdere internationale verdragen tekenen – 02/04/2014 – Le Monde

De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, heeft aangekondigd op dinsdag 1 april dat zij willen toetreden tot 15 agentschappen en internationale verdragen. Deze beslissing werd genomen net na de aankondiging dat de Israëlische overheid 708 plaatsen vrijmaakt in de gekoloniseerde wijk van Gilo, in Oost-Jeruzalem.

Benzinesmokkel: spanningen na het sluiten van een Tunesische grenspost – 03/04/2014 – Jeune Afrique

Sinds drie weken hebben de inwoners van Ben Guerdane, in het zuidoosten van Tunesië, zich verzet tegen de sluiting van de grenspost van Ras Jedir, een belangrijk punt voor de smokkel van Libische benzine. Dit vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de lokale bevolking.