08/09/2014

Persoverzicht 29 augustus – 5 september

Mediterrane jeugd buigt zich over het concept burgerschap – 1/09/2014 – Magharebia

Op 31 augustus eindigde het Euro-Mediterrane forum in Biougra, Marokko. Dit event, dat liep gedurende een week, werd dicht bij Agadir georganiseerd en bracht jongeren uit de wijde omtrek samen. Het hoofddoel van de conventie was het ontwikkelen van nieuwe praktijken voor het burgerschap en het promoten van de culturele dialoog in Euro-Mediterrane landen.

Waarom geweldadige beelden belangrijk zijn – 2/09/2014 – Time

Het grote aantal recente situaties van catastrofaal geweld en de dood, zoals de oorlog in de Gazastrook, de gewapende expansie van de Islamitische Staat, het neerhalen van het toestel van Malaysian Airlines in Oekraïne, het voortdurende conflict in Syrië en de verspreiding van het ebolavirus, leiden tot de heropening van het debat over welke soort beelden de media moet verspreiden.

De antieke nevenactiviteiten van ISIS – 2/09/2014 – New York Times

De territoriale winsten die de Islamtische Staat maakte in Irak en Syrië leidt – net als voorlopige nieuwsberichten – tot de vrees dat archeologische sites in deze landen aangevallen en geplunderd worden, net zoals de Iraakse sites aan het begin van de tweede Iraakse oorlog.

Iraakse intellectuelen starten campagne om bloedvergieten te stoppen – 3/09/2014 – Al Monitor

De onstabiele veiligheidssituatie en het stijgend aantal terreurslachtoffers hebben Iraakse intellectuelen ertoe gedreven nieuwe en ongewone rollen op te nemen. Ze zijn op het politieke toneel verschenen door het organiseren van campagnes, culturele en sociale evenementen om verschillende doelen te promoten en het winnen van de steun van burgers in heel Irak. In enkele maanden begon het Iraakse publiek deel te nemen aan deze protesten en marsen en deelden ze de activiteiten op de sociale media. De organisatoren van de campagne geloven dat hun werk weer hoop geeft aan de Iraki, doordat de wereld attent gemaakt wordt op wat de bevolking moet doorstaan.

Het einde van de vrijheid in Egypte? – 04/09/204 – MO*Magazine
Afgelopen dinsdag liep een deadline af die Egyptische ngo’s verplichtte zich te registreren onder de bestaande ngo-wet. De deadline werd in extremis verlengd, maar mensenrechtenorganisaties maken zich nog steeds grote zorgen en luiden de alarmbel over een nieuw wetsontwerp dat nog repressiever zou zijn. De EU blijft ondertussen zoeken naar een consistente houding tegenover Egypte. MO* sprak met ambassades, ngo’s en experts.

©ZEIN AL-RIFAI/AFP/Getty Images.  Na een aanval van de Syrische overheidstroepen in de noordelijke stad Aleppo op 26 juni 2014, vluchten een Syrische vrouw en enkele jongeren.

©ZEIN AL-RIFAI/AFP/Getty Images.
Na een aanval van de Syrische overheidstroepen in de noordelijke stad Aleppo op 26 juni 2014, vluchten een Syrische vrouw en enkele jongeren.