26/09/2014

Persoverzicht 19 – 26 september

Turkijes nieuwe internetwet in tegenstrijd met EU ambities22/09/2014Al Monitor 

De Turkse overheid heeft zichzelf nog meer macht toegewezen om Internetgebruikers te controleren. Dit gaat in tegen de hernieuwde EU-drive van de nieuwe regering, door een potentiële achteruitgang op het vlak van de democratische rechten van vrijheid van meningsuiting en privacy. Het parlement keurde een wetsvoorstel goed, waarvan twee artikels de overheid toestaan een legale database bij te houden over alle internetgebruikers in Turkije, die informatie bevat over welke websites ze bezoeken en hoe lang.

Europa weigert de luchtcampagne boven Syrië te vervoegen – 24/09/2014 – Wall Street Journal 

De Amerikaanse luchtaanvallen in Irak, gesteund door een bescheiden coalitie van Arabische partners, slaagt er voorlopig niet in de steun van haar traditionele Europese bondgenoten te winnen. Op woensdag namen het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen belangrijke stappen om parlementaire steun voor de luchtaanvallen boven de Iraakse gebieden die IS veroverde, te winnen. Maar Europa lijkt niet bereid te zijn om zijn militaire actie uit te breiden naar het bolwerk van de radicale organisatie: Syrië. De terughoudendheid om tussen te komen in Syrië komt, volgens Europese functionarissen, voort uit twijfels over de legale basis van de aanvallen.

In Egypte neemt de politie wraak – 25/09/2014 – Orientxxi

Tijdens het presidentschap van Moubarak misbruikten politieagenten hun macht om mensen te vernederen, angst te zaaien en de macht van de Staat te bevestigen. Maar  gedurende de revolutie durfden manifestanten hun haat jegens de politie, die zijn privileges verloor, uiten. Sinds de officiële terugkeer van het leger aan het hoofd van het land, sporen de machthebbers de activisten en militanten op en willen ze zich wreken.

VN stemt een bindende resolutie om de stroom jihadisten tegen te houden– 25/09/2014 – L’Orient le jour  

Op 24 september heeft de VN Veiligheidsraad, tijdens een spoedbijeenkomst, een bindende resolutie aangenomen die de stroom buitenlandse jihadisten naar Irak en Syrië en het risico voor hun land van oorsprong moet inperken. Dit document, dan unaniem werd goedgekeurd, verplicht de lidstaten om te verhinderen dat hun burgers lid te worden van extremistische organisaties, zoals de Islamitische Staat.

Vecht niet als een kip zonder kop tegen de Islamitische Staat – 26/09/2014 – De Morgen 

Je zou denken dat de Irakezen opgelucht ademhalen nu de wereld meehelpt in het gevecht tegen Islamitische Staat. Maar toen Boris van Westering van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Hivos met een groep Irakese mensenrechtenactivisten optrok, hoorde hij een heel ander geluid. « Mensen rennen als een kip zonder kop achter de alliantie tegen IS aan. »

©REUTERS/Mohamed Abd El Ghany - Egypt has imprisoned political opponents, journalists, and protesters since the military coup in 2013

©REUTERS/Mohamed Abd El Ghany – Sinds de militaire coup in 2013 heeft Egypte politieke tegenstandars, journalisten en demonstranten opgesloten.