27/10/2014

Een groot symposium over de Arabische steden in het stadhuis van Parijs

Door Sébastien Boussois, MEDEA Instituut

Het colloquium over de steden in de Arabische wereld, dat plaatsvond op 23 oktober 2014 in het stadhuis van Parijs en dat georganiseerd werd door ‘le Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient’, het ‘CEDEJ’, ‘la revue Moyen-Orient’ en het Insituut MEDEA, was een groot wetenschappelijk succes.

Meer dan honderd personen namen de hele dag deel aan een programma dat vroeg in de ochtend geopend werd door de Palestijnse ambassadeur bij de UNESCO, Elias Sanbar, en dat gekenmerkt werd door sterke, degelijke en diverse interventies.

Sanbar kwam terug op de bepalende en strategische rol die Jeruzalem speelt voor de Israëli en Palestijnen en wees erop dat de driemaal heilige stad nog steeds en stad blijft die eerder mensen bij elkaar brengt dan ze te verdelen. Omdat veranderingen van gemeenschappen zijn vaak voordoen binnen steden, is het noodzakelijk om hierop terug te komen tijdens het jaarlijkse colloquium  van de ‘Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient’, over het belang dat ze drie jaar lang gespeeld hebben bij de ommekeer die de regio gekend heeft.

Vier gespreksrondes hebben plaatsgevonden doorheen de dag, allen rond een van de vier grote thema’s: de verschillende definities van de Arabische stad, de situatie van steden in oorlog en opstand, de plaats van burgers en stedelingen in dit alles en de plaats van nieuwe steden en politieke en sociale veranderingen.

Met het oog op de het multidisciplinaire karakter van de bijeenkomst, haalde de studiedag verschillende belangrijke elementen aan voor het begrijpen van de Oosterse gemeenschappen: religie, politiek, identiteit, seks, alcohol, kunst, cultuur, economie,… Het volgende symposium, in 2015, zal de grenzen behandelen en zal dezelfde prestigieuze partners aantrekken als dit jaar.