Activiteiten

Het Europees onderzoekinstituut MEDEA heeft als voornaamste doel vertrouwensbanden, samenwerking en wederzijds begrip te promoten tussen de landen van de Europese Unie en hun Mediterrane en Arabische buren. Qua aanpak richt MEDEA zich op het ontwikkelen van een netwerk van permanente dialoog tussen politieke, economische en academische actoren. Verder verstrekt MEDEA informatie over de betrekkingen die Europa onderhoudt met zijn zuiderburen aan een breed publiek .

Het instituut focust zich meer bepaald op 5 soorten activiteiten:

Evenementen

  • Conferenties zoals de Midis de la Méditerranées om een breed publiek te informeren over de Mediterrane en Euro-Arabische betrekkingen en over de actualiteit in de Arabisch en islamitische landen;
  • Seminaries en workshops voor kleinere groepen, met als doel een specifiek probleem uit te diepen;

Informatie

  • Via de website – die 1800 pagina’s omvat – informatie verstrekken aan een breed publiek
  • Publiceren van innovatieve analyses op regelmatige basis
  • Gespecialiseerde werken publiceren

Consultancy

  • Media-interviews geven;
  • Evenementen en seminaries organiseren;
  • Onderzoeken en analyses uitvoeren op verzoek van derden;
  • Diverse actoren binnen de Mediterrane en Euro-Arabische betrekkingen in contact brengen met elkaar

Secretariaat van de Mediterranean Citizens’ Assembly

Sinds 2008 zet een groep burgers van het Middellandse Zeegebied zich actief in een mediterrane gemeenschap te vormen.  Zodoende hebben ze een Vergadering van Burgers van het Middellands Zeegebied opgericht.

Dit proces is gebaseerd op democratische waarden als vrijheid, vrede, respect voor culturele diversiteit en verantwoordelijkheid voor het milieu. De Mediterranean Citizens’ Assembly beoogt een gemeenschappelijke stem van burgers te laten horen en gezamenlijk actie te ondernemen. Op regelmatige basis worden ontmoetingen georganiseerd gebruik makend van vernieuwende methodes en tools.

www.acimedit.net
Facebook: The Mediterranean Citizens’ Assembly (MCA)

Coördinatie van het Belgisch Netwerk van de Anna Lindh Stichting

De Anna Lindh Stichting (ALS) promoot interculturele uitwisselingen en gemeenschappelijke projecten tussen organisaties van de burgersamenleving uit de 43 landen van de Euro-Mediterrane regio. Het Belgisch Netwerk, gecoördineerd door het MEDEA Instituut, ontwikkelt zijn eigen initiatieven en lanceert projecten samen met andere netwerken. De doelstelling is bijdragen aan de toenadering tussen bevolkingen rond de Middellandse Zee met het oog op meer wederzijds respect tussen de culturen.

Belgisch netwerk: www.annalindhfoundation.be

Anna Lindh Stichting: www.annalindhfoundation.org

Facebook: Anna Lindh Belgium