Partnerschappen en netwerken

Het Belgisch netwerk van de Anna Lindh Stichting

ALF-Belgium-RGB

De Anna Lindh Stichting (ALS) werd in 2005 opgericht door de lidstaten van het Euromediterrane Partnerschap (Euromed), dat in 1995 tot stand kwam tussen de Europese Unie en haar tien partnerlanden aan de zuidkant van de Middellandse Zee Algerije, Marokko, Tunesië, Egypte, Jordanië, Libanon, Palestina, Israël, Syrië en Turkije. De ALS heeft als missie door middel van actie en dialoog de toenadering te bevorderen tussen individuen en organisaties aan weerskanten van de Middellandse Zee, om op die manier de kloof trachten te dichten. Het Belgische netwerk van de ALS omvat organisaties die werken rond kunst en cultuur, jeugd en onderwijs, democratie en lokale ontwikkeling, mensenrechten, migratie, erfgoed, media en religies.

Facebook: Anna Lindh Belgium

Mediterranean Citizens’ Assembly

ACM Logo DEFINITIF

Sinds 2008 zet een groep burgers van het Middellandse Zeegebied zich actief in een mediterrane gemeenschap te vormen. Zodoende hebben ze een Vergadering van Burgers van het Middellands Zeegebied opgericht. Dit proces is gebaseerd op democratische waarden zoals vrijheid, vrede, respect voor culturele diversiteit en respect voor het milieu. De Mediterranean Citizens’ Assembly beoogt een gemeenschappelijke stem van burgers te laten horen en gezamenlijk actie te ondernemen. Op regelmatige basis worden ontmoetingen georganiseerd, gebruik makend van vernieuwende methodes en tools.

Facebook: The mediterranean Citizens’ Assembly (MCA)

Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient – CCMO

European Movement Belgium

European Movement International