Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren – de Arabische en Mediterrane landen – essentieel. Hoewel de Europese Unie een nieuwe Dienst voor Extern Optreden heeft gekregen met als taak de Europese aanwezigheid in de wereld te versterken, lijkt de complexiteit van de Arabische wereld Europa vaak nog te ontgaan.

Verschillende initiatieven werden op touw gezet om een kader te scheppen voor de Euro-Arabische samenwerking, waaronder hoofdzakelijk het Barcelona-proces, het Europese Nabuurschapsbeleid en meer recent de Unie voor het Middellandse Zeegebied. Geen van deze initiatieven lijkt echter de verwachtingen van de partners te hebben ingewilligd.

In deze context is het de taak van het MEDEA Instituut – dat sinds vijftien jaar actief is rond Euro-Arabische relaties – om de Arabische wereld met zijn bijzonderheden en mogelijkheden bekend te maken. MEDEA beoogt de synergiën en de dialoog tussen deze twee naburige en complementaire regio’s te bevorderen.

Aan de hand van de verschillende activiteiten zoals de website, conferenties of consultancy opdrachten legt het MEDEA Instituut zich toe op het stimuleren van de relaties tussen Europese en Arabische actoren en denkers. MEDEA beoogt de dialoog en de samenwerking te versterken door middel van een betere wederzijdse kennis.

Via de activiteiten in het kader van het Belgisch netwerk van de Anna Lindh Stichting (ALS) of de Mediterranean Citizens’ Assembly richt MEDEA zich meer en meer op Belgische, Mediterrane of internationale organisaties. Als coördinator van het Belgische ALS netwerk brengt MEDEA projecten tot stand met andere leden van het netwerk dat samengesteld is uit organisaties actief rond kunst en cultuur, jeugd en onderwijs, democratie en lokale ontwikkeling, mensenrechten, migratie, erfgoed, media en religies.

Ik nodig u dan ook uit om blijk te geven van uw vertrouwen in ons Instituut door deel te nemen aan onze activiteiten en deel uit te maken van onze missie en projecten.

 

Roger Bertozzi

Voorzitter

Instituut MEDEA