Arabisch-Israëlisch conflict

  • 2014081919/08/2014
    Gaza, l’impasse historique
    Doorheen de geschiedenis is Gaza altijd een belangrijk strategisch en geopolitiek kruispunt geweest voor plaatselijke grootmachten. De vissersbevolking heeft een lange multiculturele traditie dat het resultaat is van de Egyptische, Filistijnse, Babylonische, Perzische, Griekse, Romeinse, Byzantijnse en Arabische veroveringen. Alvorens Egypte te veroveren, is Napoleon Bonaparte eveneens tegen de Mamelukken in Gaza gaan vechten. Het...
  • 2013080505/08/2013
    Een schreeuw om recht, de tragedie van het Palestijnse volk
    Het gebeurt maar zelden dat een voormalige minister-president een grondige studie wijdt aan een van de meest explosieve conflicten in de wereldpolitiek en daarbij ook nog eens ferm afstand neemt van het beleid dat hij lange tijd zelf heeft gevoerd. Jaren nadat Dries van Agt de Haagse politiek vaarwel had gezegd, werd hij gegrepen door...